Stroje

Ubiór wolontariuszy był jednym z największych wyzwań projektu - znalezienie równowagi pomiędzy jakością, atrakcyjnością, ceną, możliwościami prawnymi zakupu, współdziałanie instytucji publicznych.  Na początku 2011 r. przyjęto 3 możliwe sposoby pozyskania strojów. Dwa z nich zakładały współpracę z oficjalnymi sponsorami UEFA. Trzeci zakup przez partnerstwo miast i PL.2012. Przygotowano ofertę współpracy przekazaną w pierwszych miesiącach 2011 zakładającą m.in. wykorzystanie miejsca na strojach przez sponsorów. Propozycje współpracy zostały przekazane do sponsorów: Adidas, McDonald’s, Orange, Coca-Cola, Castrol. Główną ideą zakładanej współpracy było szerokie spojrzenie na synergię organizacyjno kosztową ze strony zaangażowanych stron. Rozmowy trwały do sierpnia, kiedy zdecydowaliśmy się (PL.2012 i Miasta Gospodarze) przygotować do ogłoszenia przetargu, mając na uwadze czas cyklu produkcyjnego strojów.

Została zawarta umowa umożliwiająca realizację wspólnego postępowania przetargowego – podpisana 6.12.2011, umożliwiającą formalnie rozpoczęcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Dla sprawnego działania PL.2012 wzięło na siebie odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji przetargowej (wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia) i przeprowadzenia postępowania. Postępowanie zostało ogłoszone jeszcze w grudniu  2012. Dla efektywności kosztowej postępowanie zostało ogłoszone w częściach, tzn. na każdy element stroju możliwy był wybór innego wykonawcy. Ostatecznie Komisja Przetargowa wybrała 5 firm, które realizowały zmówienie. Umowa z wykonawcami została podpisana na początku lutego 2012 r.

W marcu na warszawskim lotnisku Okęcie  odbyła się konferencja prasowa, na której odbyła się prezentacja strojów. Strój wolontariusza składał się z sześciu elementów – koszulka T-Shirt, koszulka Polo, kurtka, torba, czapka oraz spodnie. Wyprodukowano łącznie 3000 kompletów strojów, które były przekazane do podmiotów zamawiających.

Opis przedmiotu zamówiania na potrzby przetargu - stroje dla wolontariuszy

OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) przedstawia charakterystykę każdego elementu kompletu stroju: koszulki t-shirt, koszulki polo, czapki, spodni, kurtki i torby wraz z logo wykorzystywanymi na stroju.