Podręcznik wolontariusza

Każdy wolontariusz otrzymał podręcznik Akademii Euro, w którym w specjalnej wkładce dla wolontariuszy opisane były następujące zagadnienia:

Rozdział 1. Kilka słów od organizatorów Wolontariatu Miast Gospodarzy na temat specyfiki i zakresu Waszych działań.

Rozdział 2. Zasady wolontariatu, czyli idea wolontariatu oraz podstawowe prawa i obowiązki wolontariuszy.

Rozdział 3. Sposób organizacji pracy- czyli struktura zarządzania wolontariatem podczas turnieju, świadczenia jakie na Was czekają, wskazówki dotyczące współpracy z innymi wolontariuszami, liderami i koordynatorami oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rozdział 4. Sportowa część turnieju, czyli wiedza o meczach i biletach w pigułce.

Rozdział 5. Informacje o dwóch projektach wolontariatu, które będą funkcjonować podczas Euro.

Rozdział 6. Najczęstsze sytuacje, z którymi możecie spotkać się podczas turnieju.

Rozdział 7. Reagowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdarzenia o charakterze masowym.

Rozdział 8. Wskazówki gdzie jeszcze szukać informacji o turnieju.

Rozdział 9. Twoje najważniejsze telefony i miejsce na notatki.

Podręcznik wolontariusza w formacie PDF