Oś czasu

Główne etapy projektu i rezultaty

Rezultaty etapu inicjacji:

 • przypisanie/ zatrudnienie  osób do organizacji wolontariatu w urzędach miejskich i w PL.2012,
 • wymiana doświadczeń w organizacji wolontariatu przez miasta ubiegające się o status Miasta-Gospodarza,
 • 06.2009 wolontariat jednym z obszarów współpracy w ramach Grupy G5 (Miasta Gospodarze i PL.2012)
 • 12.2009 przygotowanie przez Zespół ds. wolontariatu Miast Gospodarzy i PL.2012 koncepcji – 12.2009,
 • 03.2010 zatwierdzenie koncepcji przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezydentów Miast.

Rezultaty etapu planowania:

 • wdrożenie systemu zarządzania projektowego – PPM.
 • przekazanie UEFA propozycji współpracy w zakresie wolontariatu w różnych wariantach – 03.2010. Potwierdzenie realizacji dwóch programów wolontariatu – 05.2010
 • szczegółowe plany realizacji na 2011-2012  zakresach:
  • liczby i lokalizacje wolontariuszy
  • świadczenia i narzędzia pracy wolontariuszy
  • rekrutacji
  • szkolenia
  • zarządzania
  • portalu internetowego „Wolontariat 2012”
  • informowania o projekcie
  • analiza ryzyk

Podczas etapu przygotowania i realizacji wykonano następujące zadania:

 • wybór wykonawcy portalu internetowego, uruchomienie strony internetowej,
 • przeprowadzono udział wolontariuszy w imprezach testowych,
 • przeprowadzono promocję projektu,
 • rozpoczęto rekrutację elektroniczną,
 • przeprowadzono rozmowy z kandydatami,
 • przygotowano stroje dla wolontariuszy,
 • przygotowano plany operacyjne wolontariatu na Turniej,
 • przygotowano kursy e-learning,
 • przeprowadzono szkolenia dla wolontariuszy.

Etap realizacji - Turniej

Podczas Turnieju zaangażowanych było łącznie blisko 2500  wolontariuszy – 556 w Gdańsku, 484 w Poznaniu, ok.  650 we Wrocławiu,  ok. 800 w Warszawie, wolontariusze wykonali ŚWIETNĄ PRACĘ.

Zamykanie projektu:

 • strona podsumowania projektu
 • dobre praktyki
 • analiza ankiet ewaluacyjnych
 • filmy z działań wolontariuszy i galeria zdjęć
 • raporty z realizacji wolontariatu