Ludzie projektu

W proces zaplanowania, przygotowania i realizacji projektu Wolontariat Miast Gospodarzy zaangażowanych były osoby z czterech Urzędów Miast (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław) i ze Spółki PL.2012. Koordynatorzy wraz ze współpracownikami pracowali w Zespole ds. wolontariatu Miast Gospodarzy i PL.2012. Poniżej przedstawiamy osoby, które pracowały na zorganizowaniem wolontariatu w przestrzeni publicznej podczas Euro 2012 (w latach 2008 - 2012) oraz skład zespołów ds. wolontariatu w miastach podczas Turnieju:

PL.2012

                         

Paweł Aleksandrowicz                     Zuzanna Marszewska                 Krzysztof Szumowski

Koordynator ds. wolontariatu                 

Główne zadania koordynatora ds. wolontariatu:

 • prowadzenie prac zespołu projektowego, który wspólnie określił: zakres projektu, harmonogram, niezbędne zasoby, struktury zespołu projektowego, budżet, plan postępowania z ryzykiem, wymagań jakościowych,
 • organizacja i prowadzenie spotkań roboczych zespołu projektowego,
 • koordynacja spraw wspólnych: przygotowanie portalu internetowego, współpraca ze sponsorami, przygotowanie strojów dla wolontariuszy, dbałość o spójną komunikację działań projektu dla mediów,
 • zbieranie danych o stanie realizacji projektu, porównywanie realizacji z planem projektu i monitoring,
 • tworzenie warunków dla synergii organizacyjnej i kosztowej we współpracy z miastami,
 • współpraca z innymi krajowymi zespołami przygotowań (np. opieka medyczna i ratownictwo, bezpieczeństwo, transport),
 • promowanie projektu we współpracy z działem PR PL.2012,
 • powołanie zespołu ds. identyfikacji i zarządzania ryzykami i nadzór nad jego pracą.

 

Główne zadania Miejskich Koordynatorów ds. Wolontariatu (wspólne dla 4 miast)

 • współdziałania w pracach projektowych,
 • planowanie projektu w zespole projektowym,
 • realizacja zadań wspólnych zgodnie z harmonogramem,
 • stworzenie i przygotowanie do pracy zespołów miejskich, które działały podczas Turnieju,
 • realizacja działań promocyjnych w mieście,
 • współpraca z wewnętrznymi interesariuszami w Urzędach Miejskich,
 • współpraca z interesariuszami zewnętrznymi na poziomie lokalnym (porty lotnicze, Policja, Straż Miejska, PKP),
 • realizacja wyboru wolontariuszy,
 • organizacja rozmów rekrutacyjnych z kandydatami,
 • przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy,
 • zarządzanie wolontariatem w mieście podczas Turnieju.

 

Gdańsk

               

      Magdalena Skiba                               Wojciech Dąbrowski                           Damian Kuźmiński

       Koordynator Miejski
       ds. Wolontariatu

 

Poznań

                               

     Andrzej Tomczak                                      Waldemar Rembas                           Anna Rudawska

   Koordynator Miejski
   ds. Wolontariatu

  Warszawa

                

      Marcin Wojdat                                     Marta Dermańska

  Koordynator Miejski                              Zastępca Koordynatora
  ds. Wolontariatu

              

Wrocław

     Grzegorz Pyzałka 

    Koordynator Miejski
    ds. Wolontariatu

 

Zespół koordynatorów obszarów wolontariatu w Gdańsku

 


Zespół koordynatorów obszarów wolontariatu w Poznaniu

 

Zespół koordynatorów obszarów wolontariatu w Warszawie

Karolina
Dudek
Centrum
Wolontariatu

Jakub
Ismer
Rekrutacja

Zuzanna
Topiłko
Centrum
Medialne

Kamila
Karpińska
Szkolenia

Rafał
Chibowski
Dworce
Kolejowe

 

Łukasz
Cudny
Strefa Kbiców

Magda
Majchrzak
Ulice i parkingi

Antoni
Morawski
Opieka medyczna
i bezpieczeństwo
Anna
Jawoszek
Lotnisko

Anna
Bielecka
Wspracie
zespołu

 

Zespół koordynatorów obszarów wolontariatu we Wrocławiu

Mateusz
Jarzombek
Strefa Centrum


Agnieszka
Szymerowska
Mobilnet Punkty
Informacyjne P&R
Kateryna
Kruk
Wsparcie Służb
Medycznych

Dorota
Hipszer
Miejskie Centrum
Operacyjne

Kinga
Zabawa
Centrum
Wolontariatu


Hubert
Jakubowski
Węzły
Przesiadkowe


Agata
Adamek
Opieka Medyczna w
Strefie Kibiców

 

Agata
Kuczyńska
Strefa Kibiców

Agnieszka
Liśkiewicz
Infolinia


Edyta
Musioł
Mobilnet Punkty
Informacyjne
P&R

Izabela
Kińska
Miejskie
Centrum
Medialne

Jędrzej
Stępniowski
Dworce


Stanisław
Kośnik
Mobilne Punkty
Informacyjne
P&R

Sonia
Piórek
Lotnisko


Katarzyna
Kozioł
Wsparcie
Służb
Medycznych