Liczby projektu

WOLONTARIAT MIEJSKI W LICZBACH

 

podczas Turnieju:

   Liczba wolontariuszy/-ek, którzy działali w Miastach Gospodarzach:

miasto       
Gdańsk Poznań Warszawa Wrocław
liczba       
556 484 800 650


   Łącznie działało 2 490 osób.
   W Krakowie wspierało prace organizacyjne 126 wolontariuszy/-ek.
   W Polsce 2 616 osób zaangażowało się w działania wolontariatu.

130 - osób spoza Polski, które przyjechały na wolontariat z 25 krajów

81 - wiek najstarszego wolontariusza

200 - wzrost najwyższego wolontariusza

97 wolontariuszy w wieku powyżej 50 roku życia

213 wolontariuszy w wieku od 30 do 50 roku życia

196 osób, które zadeklarowały się jako „osoby niepracujące”

65 wolontariuszy z niepełnosprawnościami

Ponad 25 000 godz. pracy wolontariuszy we Wrocławiu, ponad 36 000 godzin w Poznaniu i 48 000 godzin (czyli 25 lat!) pracy w Warszawie.

Stołeczni wolontariusze w patrolach medycznych przeprowadzili niemal 100 interwencji i zużyli 300 metrów bandaży

10 rodzajów świadczeń: strój wolontariusza, szkolenia, darmowa komunikacja miejska, wyżywienie, miejsca noclegowe, ubezpieczenie NNW, portal internetowy, Centrum Wolontariatu, certyfikat, impreza podsumowująca.

Strój wolontariusza to 6 elementów wykonanych przez 5 różnych polskich firm!

86% ankietowanych kibiców zadowolonych z działań wolontariuszy/-ek!

 

podczas Rekrutacji

6822 osoby  zgłosiły chęć udziału w  projekcie Wolontariatu Miast Gospodarzy

ponad 3 miesiące rekrutacji za pośrednictwem portalu www.wolontariatmiejski2012.pl 

36 liczba języków, których znajomość deklarowali wolontariusze na etapie rejestracji

1108 osób zaproszonych na rozmowy w Gdańsku, 1163 w Poznaniu, 1350 we Wrocławiu oraz 1900 w Warszawie

2050 godzin rozmów rekrutacyjnych, 49 osób rekrutujących