O projekcie

Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 był wyjątkową szansą bezpośredniego włączenia się w przygotowanie turnieju  w charakterze gospodarza. Realizując hasło „Wszyscy jesteśmy gospodarzami” miasta we współpracy z PL.2012 przygotowały wyjątkowy projekt w który włączyło się wielu ochotników z Polski i z zagranicy.  Poniżej przedstawiamy cele główne i operacyjne projektu oraz kilka słów komentarza. O całym projekcie opowiada strona podsumowująca przygotowana z myślą o innych organizatorach wolontariatu jak i wszytskich zainteresowanych tym zagadnieniem czytelników.

Cele główne projektu:

  1. zapewnienie sprawnej, profesjonalnej i przyjaznej obsługi uczestników UEFA EURO 2012,
  2. zapewnienie dobrego środowiska pracy dla wszystkich wolontariuszy.

 

Cele operacyjne:                     

  1. zbudowanie bazy danych potencjalnych wolontariuszy z Polski i z zagranicy,
  2. zrekrutowanie niezbędnej liczby wolontariuszy do obsługi turnieju,
  3. odpowiednie przygotowanie wolontariuszy do pracy w przyjętych obszarach działań,
  4. zorganizowanie pracy wolontariuszy w czasie UEFA EURO 2012TM.

 

Cel związany z zapewnieniem obsługi był bezpośrednio związany z oczekiwaniami grup docelowych co do jakości serwisu wolontariuszy: kibiców, turystów, dziennikarzy i mieszkańców miast. Zapewnienie dobrego środowiska pracy było wyzwaniem organizacyjnym, które przede wszystkim było strategicznym podejściem do wzmocnienia roli wolontariatu w procesie przygotowań oraz modelem zarządzania głównym ryzykiem w wolontariacie podczas turnieju – utrzymaniem zaangażowania odpowiedniej liczby wolontariuszy w dłużej perspektywie czasu. W przypadku wolontariatu, gdzie ludzie działają z dobrej woli poświęcając czas wolny, ważne jest, aby mieli zapewnione dobre środowisko pracy, na które składają się przede wszystkim zadania i ludzie współpracujący z wolontariuszami

Wolontariuszami byli ludzie z całej Polski (ponad 1000 miejscowości). Były to osoby w różnym wieku, różnym statusie zawodowym (uczniowie i studenci, osoby pracujące, emeryci, bezrobotni), w tym ok. 60 osób z niepełnosprawnościami.  Warto zwrócić uwagę, że wolontariat w przestrzeni publicznej Miast Gospodarzy włączał znaczną liczbę (ponad 130) obcokrajowców, którzy przyjechali z 25 krajów, również spoza Europy. Zapewnienie dobrego środowiska pracy, również na etapie przygotowań, wymagało prowadzenia projektu oraz szkoleń (w tym e-learning) w j. angielskim.

Badanie, realizowane przez PL.2012 we współpracy z Miastami Gospodarzami podczas Turnieju dotyczyło oceny satysfakcji i poziomu obsługi kibiców, czyli ważnej grupy docelowej działań wolontariuszy. Dla organizatorów projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy”  wskaźnik satysfakcjonujący, czyli taki, który określa poziom akceptowalny ustalono na 70 % zadowolenia z serwisu wolontariuszy. W badaniu wypowiadali się nt następujących charakterystyk wolontariatu: ogólna ocena, kompetencje i  umiejętność odpowiedzi na pytania, znajomość języka angielskiego, chęć niesienia pomocy oraz komunikatywność i operatywność. Dla każdego z miast w wymienionych zakresach ocena pozytywna była w przedziale 80 do 90 %.

W anonimowej ankiecie ewaluacyjnej wolontariusze ocenili organizację wolontariatu jako dobrą (4,2), w skali pięciostopniowej (1 oznacza brak zadowolenia, 5 najwyższe zadowolenie). Więcej w raporcie "Wolontariat oczami wolontariuszy".