Filmy

 

WARSZAWA

Rekrutacja wolontariuszy na Euro 2012 - Kronika Warszawy

Szkolenie wolontariuszy na Euro 2012 - Kronika Warszawy

 

POZNAŃ

Wolontariat miejski podczas Euro 2012 w Poznaniu - trailer

 

Wolontariat miejski podczas Euro 2012 w Poznaniu

 

Przygotowanie wolontariuszy do Euro 2012 - szkolenia w Poznaniu

 

Flash mob wolontariuszy w Poznaniu podczas Euro 2012

 

WROCŁAW

Wolontariat Miast Gospodarzy we Wrocławiu

 

WARSZAWA

Wolontariat Euro 2012 (od 3 min) w Warszawie oraz działania Krajowego Sztabu Operacyjnego