Dobre praktyki

Katalog Dobrych Praktyk Wolontariatu Miast Gospodarzy jest zbiorem działań podejmowanych przez Zespół ds. wolontariatu Miast Gospodarzy i PL.2012 w okresie planowania i przygotowań projektu oraz w trakcie Euro 2012 . Katalog w aktualnym kształcie przedstawia zakres zastosowanych rozwiązań dotyczących organizacji pracy wolontariuszy i związanych z nimi dwoma głównymi elementami: przygotowanie wolontariuszy i ich rekrutację. 

Odbiorcami tych rozwiązań mogą  być organizatorzy wolontariatu (organizacje pozarządowe, samorządy) i osoby zainteresowane wolontariatem. Każda praktyka jest opisana w oparciu o stałą strukturę treści, dla części są również załączniki. Staraliśmy się opisać je zgodnie z definicją dobrej praktyki: Dobra praktyka to uniwersalny proces pozwalający na osiągnięcie wyznaczonego celu w sposób skuteczny i efektywny.